תנ"ך - ספר עמוס פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים