תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק א - שמעו את־הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...