תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק י - שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...