תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק יג - לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...