תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק ב - נפלה לא־תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על־אדמתה אין מקימה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...