תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק כב - כי אם־תעלו־לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...