תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק כג - הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...