תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק ד - כי כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...