תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק ו - דרשו את־ה' וחיו פן־יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין־מכבה לבית־אל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...