תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק ז - ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...