תנ"ך - עמוס פרק ה פסוק ט - המבליג שד על־עז ושד על־מבצר יבוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...