תנ"ך - ספר עמוס פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים