תנ"ך - ספר עמוס פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים