תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק א - כה הראני אדני ה' והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה־לקש אחר גזי המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...