תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק טז - ועתה שמע דבר־ה' אתה אמר לא תנבא על־ישראל ולא תטיף על־בית ישחק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...