תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק ב - והיה אם־כלה לאכול את־עשב הארץ ואמר אדני ה' סלח־נא מי יקום יעקב כי קטן הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...