תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק ג - נחם ה' על־זאת לא תהיה אמר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...