תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק ד - כה הראני אדני ה' והנה קרא לרב באש אדני ה' ותאכל את־תהום רבה ואכלה את־החלק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...