תנ"ך - עמוס פרק ז פסוק ז - כה הראני והנה אדני נצב על־חומת אנך ובידו אנך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...