תנ"ך - ספר עמוס פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים