תנ"ך - עמוס פרק ח פסוק ו - לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...