תנ"ך - ספר עובדיה

Book of Obadiah

מספר הסדרים: 0

מספר הפרשיות: 0

מספר הפרקים: 1

מספר הפסוקים: 21

מספר המילים: 291

מספר האותיות: 1119