תנך - ספר עובדיה פרק א פסוק ח

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: