תנ"ך - ספר יונה

Book of Jonah

מספר הסדרים: 1

מספר הפרשיות: 3

מספר הפרקים: 4

מספר הפסוקים: 48

מספר המילים: 688

מספר האותיות: 2700