תנ"ך - ויאמרו אליו מה־נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...