תנ"ך - ויקראו אל־ה' ויאמרו אנה ה' אל־נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא כי־אתה ה' כאשר חפצת עשית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...