תנ"ך - ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה׀ באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...