תנ"ך - ויאמר אליהם עברי אנכי ואת־ה' אלהי השמים אני ירא אשר־עשה את־הים ואת־היבשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...