תנ"ך - יונה פרק ב פסוק א - וימן ה' דג גדול לבלע את־יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...