תנ"ך - יונה פרק ב פסוק ב - ויתפלל יונה אל־ה' אלהיו ממעי הדגה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...