תנ"ך - ויקם יונה וילך אל־נינוה כדבר ה' ונינוה היתה עיר־גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...