תנ"ך - יונה פרק ד פסוק א - וירע אל־יונה רעה גדולה ויחר לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...