תנ"ך - יונה פרק ד פסוק ד - ויאמר ה' ההיטב חרה לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...