תנ"ך - ספר שמות

Book of Exodus

מספר הסדרים: 33

מספר הפרשיות: 163

מספר הפרקים: 40

מספר הפסוקים: 1210

מספר המילים: 16712

מספר האותיות: 63527