תנ"ך - ספר שמות פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים