תנ"ך - שמות פרק א פסוק יב - וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...