תנ"ך - וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי לה' אלהיכם ולכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...