תנ"ך - ויאמר ה' אל־משה נטה ידך על־השמים ויהי חשך על־ארץ מצרים וימש חשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...