תנ"ך - שמות פרק י פסוק כה - ויאמר משה גם־אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו לה' אלהינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...