תנ"ך - ויבא משה ואהרן אל־פרעה ויאמרו אליו כה־אמר ה' אלהי העברים עד־מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...