תנ"ך - שמות פרק יא פסוק ד - ויאמר משה כה אמר ה' כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...