תנ"ך - שמות פרק יב פסוק טו - שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי׀ כל־אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד־יום השבעי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...