תנ"ך - ועבר ה' לנגף את־מצרים וראה את־הדם על־המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח ה' על־הפתח ולא יתן המשחית לבא אל־בתיכם לנגף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...