תנ"ך - שמות פרק יב פסוק לג - ותחזק מצרים על־העם למהר לשלחם מן־הארץ כי אמרו כלנו מתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...