תנ"ך - שה תמים זכר בן־שנה יהיה לכם מן־הכבשים ומן־העזים תקחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...