תנ"ך - ויהי כי־הקשה פרעה לשלחנו ויהרג ה' כל־בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד־בכור בהמה על־כן אני זבח לה' כל־פטר רחם הזכרים וכל־בכור בני אפדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...