תנ"ך - שמות פרק יד פסוק י - ופרעה הקריב וישאו בני־ישראל את־עיניהם והנה מצרים׀ נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני־ישראל אל־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...