תנ"ך - שמות פרק יד פסוק יד - ה' ילחם לכם ואתם תחרשון: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...