תנ"ך - שמות פרק יד פסוק כב - ויבאו בני־ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...