תנ"ך - שמות פרק יד פסוק כד - ויהי באשמרת הבקר וישקף ה' אל־מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...